Ulven engasjerer på Flateby

Nærmere 300 mennesker fylte Flateby samfunnshus til randen da rovdyrforskeren Petter Wabakken fortalte om ulven i Skandinavia – og i Østmarka. Den skandinaviske ulvebestanden er så nøye kartlagt at overvåkingen kunne gjort FBI misunnelig, og Wabakken kjenner blant annet hele slektstreet til de nye innbyggerne i Østmarka.

Det vakte stor oppsikt da det i januar 2013 ble kjent at et ulvepar har slått seg ned i Østmarka. Ulveparet fikk valper i mai, og etter det har nesten ingen sett noe til dem. – Det tyder på at ulvene i Østmarka er svært sky og helst holder seg unna folk. Men nå begynner årets valper å bli ganske store, og unge ulver er ofte mer uforsiktige enn foreldrene. I løpet av vinteren er det derfor sannsynlig at skiløpere kommer til å treffe på unge ulver i løypene i Østmarka, spådde Wabakken.

Ulven er kommet for å bli

Petter Wabakken, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, har forsket på ulv i 35 år og leder blant annet det skandinaviske ulveprosjektet Skandulv. Han har vært en ledende ulveforsker helt siden han i 1982 dokumenterte at ulven hadde kommet tilbake til Norge, etter å ha vært utryddet i mange år. Nå spår han at ulven i Østmarka er kommet for å bli, og derfor bør vi lære oss å leve med ulven.

– Vi blir ikke kvitt ulven i Norge, nesten uansett hva vi gjør. Erfaringene viser at det har liten effekt å avlive ulv i et etablert revir, for det tar som regel ikke lang tid før den døde ulven blir erstattet av en ny innvandrer. Ulven har som kjent fire lange bein og kan vandre over store avstander, sa Wabakken.

Petter Wabakken viste blant annet fram et omfattende stamtre som viste at hanulven i Østmarka er født i grensereviret Dals-Ed/Halden. Hunulven ble derimot født i skjærgården i Stockholmsregionen, i Stockholmsreviret Riala, og har med andre ord vandret fra det ene kystområdet til det andre før den fant seg en make. Det finnes faktisk ikke en eneste ulv i Skandinavia, uten at forskerne vet hvor den ble født og hvem som var foreldrene.

Spiser helst elg og rådyr

Ulveforskeren kunne også fortelle at ulven i Sør-Norge helst jakter på elg og rådyr. Det er faktisk svært sjelden at «norsk» ulv dreper sau. – Alle de ulvene som er tatt «på fersken» med å drepe sau i Norge, er født i Sverige. De ulvene som er født i Norge, betyr derfor veldig lite i forhold til konflikten med sauenæringen, sa Wabakken.

Han tok derfor til orde for en felles skandinavisk ulveforvaltning. Det som betyr noe for den norske ulvebestanden, er først og fremst hvor mange ulver som yngler i Sverige. Mens mange av de ulvene som blir født i Sverige vandrer vestover og inn i Norge, vandrer de aller fleste ulver som blir født i Norge mot øst og inn i Sverige.

Petter Wabakken kunne ikke si noe om hva slags innvirkning ulven i Østmarka vil ha på elgen i området, blant annet fordi han ikke hadde nok data om elgbestanden i området. Dette kan han antakelig si mer om etter den kommende vinteren, som forskerne vil bruke til å spore ulven og samle informasjon om hvordan de oppfører seg.

Johan Ellingsen, Leder ØV, ledet spørsmål-svar-runden etter foredrag av Petter Wabakken

Hva skal vi gjøre når vi møter ulv?

I spørsmål og svar-runden ville en av tilhørerne, en ivrig skogvandrer, gjerne få et råd om hvordan man skal oppføre seg hvis man plutselig møter ulven i Østmarka.

– Det avhenger av ditt eget forhold til ulven, svarte Wabakken, og anbefalte at det beste er å forholde seg rolig. – Hvis du synes det er ubehagelig eller skremmende å møte ulv, kan du gjerne trekke deg rolig tilbake. Men hvis du synes det er en spennende naturopplevelse å møte ulven, kan du gjerne bli stående til ulven går sin vei. Og hvis du er turgåer med hund i bånd har du minimalt å frykte, for det finnes ikke kjente eksempler på at en ulv har gått til angrep i slike tilfeller, svarte Wabakken.

Hvis du derimot er jeger med en drivende hund som har los, kan du i verste fall risikere at ulven dreper hunden. Dette skjer ikke ofte, men muligheten er der.

– Det er i prinsippet fire ting som kan skje når en ulv møter en hund som går fritt. Det kan hende at hunden blir drept og spist. Det kan også hende at ulven dreper hunden og går sin vei, men det finnes også eksempler på at hunden og ulven begynner å leke med hverandre. Det kan også hende at de parer seg med hverandre. Hunden og ulven er som kjent to svært nærstående arter, så nærstående at en parring kan gi fertilt avkom, fortalte Wabakken. 

Godt oppmøte på informasjonsmøtet om ulv på Flateby

Godt besøkt

Det var Østmarkas Venner i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt Enebakk og Rælingen kommuner, som inviterte til informasjonsmøte om ulv på Flateby Samfunnshus onsdag 31. oktober. Møtet var så godt besøkt at arrangørene måtte finne fram alt som fantes av ekstrastoler, og det stod parkerte biler overalt både på parkeringsplassen og langs småveiene i området. Det er mange meninger om ulven i Østmarka, men både tilhengerne og motstanderne har åpenbart et stort behov for informasjon.