Unike Østmarka

Marka blir viktigere og viktigere for folk i Oslo, mener leder av Østmarkas Venner, Steinar Saghaug. På søndagskafeen på Tveten gård fortalte han om Østmarkas unike, historiske og vakre egenskaper.

Les mer på groruddalen.no