Utsetter årsmøte på grunn av koronaviruset

Styret i Østmarkas Venner viser til tidligere pressemelding angående eventuell avlysning av årsmøte.

På bakgrunn av smittesituasjonen i Oslo, og den solidariske oppfordringen fra Byrådet, har vi besluttet å utsette årsmøtet 31. mars. 

Hvis situasjonen har stabilisert seg vil ny dato for årsmøte bli annonsert i neste medlemsblad, som er planlagt utgitt i slutten av mai.

Oslo, 14. mars 2020

Styret i Østmarkas Venner