Variert jubileumstur i Losby-området

Søndag 8. mai, i nydelig vårvær, stilte 88 markatravere på
P-plassen på Losby for å bli med på guidet tur nord i Østmarka.

Etter at Kjell E. Sandberg fra styret i Østmarkas Venner (ØV) hadde ønsket velkommen til turen, orienterte Helen Østbye fra Lørenskog Historielag og Randi Hauger fra ØV om opplegg og rute. Turen var lagt opp med flere stopp underveis hvor Helen, supplert av Randi, informerte om Lørenskog og Losbys historie, om historiene tilknyttet de hyttene vi besøkte, om eierne av hyttene, og om de som brukte og til tider bodde i dem. Turen foregikk til dels i gårdsskoger som er små i areal og har stått urørt i mange år.  

Spesiell omtale fikk Grønberg-brødrene som bodde i flere år på gamle Jongsetra nord på Jongseteråsen. De arbeidet som tømmerhoggere for flere skogeiere, og ved siden av dette arbeidet livnærte de seg til dels på det som skogen kunne gi dem gjennom jakt, fiske og bærplukking. De bodde i forskjellige hytter, og Helen Østbye fortalte at Grønberghytta i Jongseteråsen ble bygd av Georg Grønberg rundt 1930. Hytta var i bruk av brødrene til rundt 1970. Brødrene er beskrevet i heftet » Livet nord i Østmarka», som selges av Lørenskog historielag

Vi fikk også høre om hendelser under siste verdenskrig, med flyslipp av våpen på Kåterudmåsan og norske motstandsfolks innsats for å bære våpnene til gjemmesteder i marka. Ved «nye» Jongsetra delte flokken av deltakere seg i to, hvor halvparten gikk ned Veslevannsdalen og halvparten la turen om Skolemesteren og ned Djupdalen. Denne gruppen kom sist ned til golfbanen og samlet seg ved Saga (bygningene som inneholdt saga på Losby). Der fortalte Helen om sagbruksdriften og Losbys storhetstid under eierne Lorentz og Kathrine Boeck.

Siste stopp ble gjort ved den «engelske Hagen» oppe ved hotellet, hvor Helen fortalte mer om Boeck-familien. Hun fortalte spesielt om enken Kathrine Boeck, som bodde på Losby helt fram til sin død nyttårsaften 1958. Deretter ble guidene raust takket og beæret med gave av Ingunn Lian Nylund fra ØVs styre, før vi begav oss siste etappe ned til P-plassen.

Se bilder fra turen her.