Vestergård golfbane

vgolf.pdf fra Østmarkas Venner vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for Vestegård golfbane.