– Vi har en æresgjeld å betale

– Vi har en æresgjeld å betale til de som ofret livet i kampen for Norges frihet, sier forfatteren og statsviteren Helge G. Simonsen. Han er hovedtaler ved årets minnestund ved Milorg-bautaen på Sarabråten i Østmarka 8. juni.

Bautaen på Sarabråten bærer navnene til de ni unge Milorg-jegerne som ble ofre for to Gestapo-aksjoner 13. februar 1945. To av Milorg-jegerne ble skutt allerede samme dag, mens de sju andre ble henrettet på Akershus 17. mars. Etter krigen mente kameratene i Milorg at Østmarka ville være et godt sted for et minnesmerke, og de ble enige om å reise en bauta ved Sarabråten. Denne ble avduket ved et stort arrangement 16. juni 1946. Deretter har det vært holdt minnesarrangementer hvert år, og årets arrangement er lagt til mandag 8. juni.

Helge G. Simonsen utga i 2012 dokumentarboka «Kapringen», om seks menn som ble henrettet av tyskerne i 1941 fordi de forsøke å kapre en isbryter. Formålet var å komme seg over til England, for å slutte seg til kampen mot nazistene. Forsvarsministeren har gitt økonomisk støtte til Simonsens arbeid med å finne gravene til de seks, og det er gjennomført et stort søk på Håøya i Drøbaksundet uten å finne spor etter noen graver.

– Under arbeidet med boka oppdaget jeg noe som har forferdet meg sterkt. Det er nemlig ikke bare gravene til disse seks som er ukjent, men også mange andre graver. Og det aller verste, er at ingen norske myndigheter har hatt noe ansvar for å lete etter disse gravene. Derfor kommer jeg i min tale blant annet til å snakke om hvordan norske myndigheter helt fram til i dag synes å ha neglisjert mange av de som mistet livet for frihetens sak, sier Simonsen.

Helge G. Simonsen er magister i statsvitenskap og har vært direktør i forlaget Tanum-Norli og administrerende direktør i Dagbladet. Han er nå styreleder i Avistegnernes hus i Drøbak.

Minnestunden på Sarabråten ble arrangert av Milorg i 20 år etter 1946. Deretter ble ansvaret overlatt til velforeningen på Bøler, og enda senere til Østmarkas Venner. Neppe noe annet privat arrangement ved andre krigsminnesmerker har vært gjennomført hvert år helt fra krigens tid fram til i dag og har samlet så mange deltakere.

Fakta om arrangementet:

Årets minnestund arrangeres mandag 8. juni 2015, med start kl. 19:00. Ivar Ekanger leder arrangementet, som åpnes ved at Østre Aker Musikkorps åpner med «Fagert er landet». Deretter holder Helge G. Simonsen årets hovedtale, før sangkoret SAS-Singairs fremfører Nordahl Griegs «Til Ungdommen». Østmarkas Venners leder, Johan Ellingsen, hilser bautaen. Arrangementet avsluttes med «Ja, vi elsker».

Busstransport kl. 18:00 fra P-plassen ved Østmarksetra. Påmelding til busstransporten til Kai Ekanger før 3. juni, i telefon 22 26 35 30 eller 90 54 11 66.