– Vi må aldri slutte å fortelle

– Vi må aldri slutte å fortelle våre barn og barnebarn om dem som ofret alt for friheten, sa Stortingets visepresident Marit Nybakk under årets minnestund ved Milorg-bautaen på Sarabråten.

Den årlige minnestunden ved Milorg-bautaen på Sarabråten i Østmarka fikk en ekstra dimensjon i år, fordi seremonien foregikk på dagen 70 år etter at bautaen ble avduket 16. juni 1946. Men arrangementets leder, Ivar Ekanger, kunne fortelle at også flere andre jubileer formelig sto i kø denne gangen. Det mest bemerkelsesverdige er kanskje at Ivar Ekangers utrettelige far, Kai, har vært primus motor for arrangementet i hele 50 år på rad.

Familien Ekanger har veldig mye av æren for at det fortsatt blir arrangert minnestunder ved Milorg-bautaen. Fra venstre: Svein, Kai, Ivar og Kari.

– Dessuten feirer Østmarkas Venner sitt femtiårsjubileum i 2016, og organisasjonen har stått for dette arrangementet i 30 år, fortalte Ivar Ekanger. Det hører med til historien at både Ivar og Kai Ekanger er tidligere ledere for Østmarkas Venner. Også flere andre familiemedlemmer, som Ivars bror Svein og moren Kari, har vært med på å holde minnet om krigsheltene fra Milorg-gruppen med betegnelsen D13132 levende i alle disse årene.

Mistet livet i kamp

Bautaen ved Sarabråten ble reist til minne om ni Milorg-jegere som mistet livet i kamp mot nazistene bare få måneder før Norge ble frigjort i maidagene i 1945. To av dem ble drept i en skuddveksling under en tysk aksjon i februar 1945, mens de sju andre ble arrestert og senere henrettet. De første 20 årene etter 1946 var det Milorg-kamerater som sto for arrangementet, men i 1946 overtok Bøler Vel og fellesråd – som ble ledet av Kai Ekanger – over ansvaret.

Kai Ekanger har blant annet skjøttet vervet med å skaffe hovedtalere i alle disse årene, og talerne har hele tiden blitt rekruttert fra «øverste hylle». Årets hovedtale ble holdt av Marit Nybakk, som er Stortingets visepresident og derfor innehar det tredje viktigste embetet i statsapparatet. Kun overgått av Kongen og stortingspresidenten. 

Fred og frihet er ingen selvfølge

Marit Nybakk holdt en personlig, gripende og engasjert tale. Hun la blant annet vekt på at Milorg-bautaen ble reist fordi nazistene i sin ondskap hadde senket de døde i Oslofjorden, og likene ble aldri funnet. Med bautaen fikk de pårørende et sted å gå til for å minnes sine kjære.

– I dag hedrer vi de som sto opp mot tyranniet og mørket som senket seg over Europa under annen verdenskrig, sa Nybakk. Hun minte også om at det ikke er noen selvfølge å få leve med fred, frihet og demokrati.

– Det blir vi minnet om i tv-ruten nesten hver eneste kveld, med rapporter om overgrep og drap i Syria, Jemen, Ukraina, Orlando, og så videre, sa hun.

Nybakk nevnte spesielt at vi for ikke lenge siden passerte 20 års-dagen for Srebrenica-massakren i juli 1995, da bosnisk-serbiske militærstyrker myrdet ca. 7000 bosnisk-muslimske gutter og menn mens en gruppe FN-soldater lot være å gripe inn fordi de manglet et mandat.

Marit Nybakk rettet en stor takk til Østmarkas Venner, som har ivaretatt tradisjonen med en minnestund på Sarabråten de siste 30 årene. Deretter leste hun opp navnene til de ni som har sine navn på bautaen: Adolf Bogstad, Arvid Hansen, Kåre Olafsen, Erik Bruun, Ingolf Nordstrøm, Frank Olsen, Storm Weinholdt, Henry Gundersen og Kjell Ramberg.

Takknemlighetsgjeld

ØVs nåværende leder, Johan Ellingsen, hilste bautaen og lovte at organisasjonen skal fortsette å lage minnestunder på Sarabråten i mange år fremover. Deretter overrakte han en bokgave til Kai Ekanger, som i en alder av 87 år snart skal overlate mer av ansvaret til noen andre. Ekanger holdt en spontan takketale, der han redegjorde for hvorfor han har vært så innbitt opptatt av at tradisjonen med en minneseremoni skulle videreføres.

– Jo, det er ment som en liten gjengjeld for at både min far og mange andre risikerte livet under annen verdenskrig for at Norge skulle bli et fritt land, forklarte Ekanger.

Faren, Anders Ekanger, var nemlig motstandsmann og ble arrestert på Bryn stasjon 5. august 1944, mistenkt for å stå bak utdeling av illegale aviser. Den 41-årige lagerarbeideren ble banket opp allerede på stasjonen, og senere torturert i Statspolitiets hovedkvarter i Kronprinsens gate 10. Han klarte på mirakuløst vis å flykte under en transport med bil til Lørenskog, og senere kom han seg i sikkerhet over til Sverige.

Årets arrangement ble – som tradisjonen tilsier – åpnet med Østre Aker Musikkorps’ fremføring av «Fagert er landet». Deretter holdt Nybakk årets hovedtale, før sangkoret SAS-Singairs fremførte Nordahl Griegs «Til Ungdommen». Arrangementet samlet ca. 150 mennesker og ble avsluttet med tre vers av «Ja, vi elsker».

Sentrale deltakere ved årets minneseremoni: Fra venstre Østmarkas Venners leder Johan Ellingsen, Østre Aker Musikkorps’ leder Lars Kirkbakk, arrangementets leder Ivar Ekanger, Stortingets visepresident Marit Nybakk, primus motor Kai Ekanger, og koret SAS Singairs’ dirigent Synnøve Vang.
 

Omtale av tidligere arrangementer:

– Vi har en æresgjeld å betale

Til minne om Norges største folkebevegelse