Vi minnes våre falne med respekt og heder

Forsvarsministerens tale ved minnestunden ved Milorgbautaen på Sarabråten i 7. juni 2010 – regjeringen.no.