Vil du ha en motorvei i Østmarka?

Synes du det er en god idé å bygge en firefelts motorvei i Østmarka? Ikke det, nei. Da bør du melde deg inn i Østmarkas Venner: Vi trenger flere medlemmer, for å bli sterke nok til å kjempe mot motorveier og andre anlegg som vil ødelegge vår kjære Østmarka.

Hvis du trodde at ingen kan være så natur-fiendtlige at de vil bygge motorvei i Østmarka – et av Norges viktigste områder for friluftslivet – må du tro om igjen. Østmarkas Venner leverte 16. mars en skarp høringsuttalelse til Statens vegvesen (SVV), fordi det er nettopp en slik motorvei SVV tenker på.

I en såkalt konseptvalgutredning som SVV sendte på høring tidligere i år, klarte de å beskrive en motorvei i Østmarkas «randsone» og tvers over Ekebergdalen og Børterelva som å ha «middels konfliktpotensial». Det som SVV kaller «randsone» er etter alt å dømme et område som ligger et godt stykke inne i skogen – men vesenet har ikke presisert hvor.

Derfor skrev vi blant annet følgende i høringsuttalelsen:

Vi mener det er innlysende at konsekvensen for friluftslivet av en motorvei ved og i Østmarka i de videre utredninger må beskrives som å ha betydelig konfliktpotensial. Også konsekvensen av motorvei tvers over Ekebergdalen og Børterelva er sterkt undervurdert. Dette er et meget viktig kulturlandskapsområde med en særdeles rik og spennende kulturhistorie. Her mener vi også at konfliktpotensialet er betydelig.

Kjempe med nebb og klør

Østmarkas Venner kommer til å kjempe med nebb og klør mot at det skal bygges motorvei i Østmarka. Men – vi skulle gjerne hatt flere nebb og klør, altså medlemmer! Østmarkas Venner er for øvrig også kjent med at selskapet Nye Veier har foreslått at det skal bygges en tunnel under Østmarka. Poenget med den tunnelen er å etablere en bedre veiforbindelse mellom E6 i Nordre Follo og E6 på Romerike.

Slik så det ut i Puttjern da lekkasjene til Romeriksporten var på sitt verste i 1997-98. Foto: Steinar Saghaug.

Det høres kanskje uskyldig ut med en tunnel «langt under Østmarka», slik som Nye Veier beskriver prosjektet. Men tunnelen kommer til å bli mellom 15 og 20 km lang hvis den blir bygd, og den kommer til å krysse flere av de store sprekkesonene som er så karakteristiske for geologien i Østmarka.

Alle som husker lekkasjene fra Østmarka til Romeriksporten i 1997-1998, som førte til at vannet rundt ut av flere vann i Østmarka, skjønner at en sånn tunnel er et risikabelt prosjekt. Plutselig er det Nøklevann eller Elvåga som renner ut i tunnelen.

Legg vekk ideen!

Lekkasjer kan tross alt unngås, hvis tunnelen bygges uten at det skal spares penger på alle bauger og kanter. Men det kan vi jo ikke stole på. Det vi derimot kan stole på, er at en 15-20 km lang tunnel vil kreve at det bygges flere tverrslag og rømningstunneler, som selvfølgelig må munne ut inne i Østmarka. Både i områder hvor det ferdes mange mennesker, og i de inngrepsfrie områdene i indre deler av Østmarka.

Derfor har vi skrevet brev til både samferdselsminister Knut Arild Hareide og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, med klar beskjed om at denne ideen bør legges vekk så snart som mulig. Under denne artikkelen kan du lese både brevet vårt til de to statsrådene og høringsuttalelsen vår til Statens vegvesen.

Østmarka trenger flere venner!

Østmarka er et av de aller mest brukte og mest verdifulle friluftslivsområdene i Norge. Samtidig inneholder Østmarka noen av de få gjenværende tilnærmet inngrepsfrie skogsområdene på det sentrale Østlandet. I disse dager ser vi at folk søker til Marka i enda større grad enn før – for å finne trøst, naturopplevelser, rekreasjon og fysisk trening i en krisetid. Vi kan ikke la dette området bli ødelagt av en motorvei i «randsonen» eller en tunnel som gjør deler av Østmarka til et anleggsområde!

Østmarkas Venner har ca. 4000 medlemmer, men det spørs om det er nok til å stanse disse angrepene på Østmarka. Vi håper derfor å få riktig mange nye medlemmer, som kan støtte oss i kampen.

Støtt ØVs arbeid med å bevare Østmarka – meld deg inn i dag!

 

Mer informasjon:

Brevet til Knut Arild Hareide og Sveinung Rotevatn (pdf)

Høringsuttalelsen til Statens vegvesen (pdf)

Statens vegvesens Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo.

 

Oppslagsbildet: Av Hans A. Rosbach, Wikimedia Commons.
https://no.wikipedia.org/wiki/Motorvei#/media/Fil:E18_Vestfold_Undrumsdal.jpg