Vil du vite mer om Østmarkaulvene?

Statens naturoppsyn samler forskere, barn, unge og alle interesserte på Skullerudstua i Østmarka 9. og 10. mai, for å dele av den nyeste kunnskapen om ulv. Arrangementet er åpent og gratis for alle, og ønsker et bredt publikum velkommen.

De ikke fullt så ensomme ulvene

Etter nær 100 år uten ulvens tilstedeværelse, har et ulvepar slått seg ned midt i det foretrukne friluftsområdet til flere hundre tusen mennesker. Ved utgangen av 2012 falt to ulver både for hverandre, og for Østmarkas kuperte landskap, dype skoger og saftige elger.  Her har de blitt siden, og våren 2013 ble de en familie med valper.

Rundt dem har de noen av landets tettest befolkede områder. 

Ny viten

En slik nyetablering vekker mange spørsmål til liv. Hvordan takler ulvene å dele sitt revir med menneskene? Hvordan oppleves nærheten til ulvene for menneskene som bor og ferdes der? Hva vet vi egentlig om ulv i Norge, hva er fakta og hva er myter? Hvilke erfaringer har vi fått med ekte vill ulv etablert rett utenfor hovedstaden i over et år? Dette er noen av tankene som ligger til grunn for at Statens naturoppsyn inviterer til åpen ulvehelg i Østmarka i Oslo.

-Målet er å skape en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling, der folk kan få med seg den nyeste informasjonen direkte fra kilden, samt fungere som et naturlig samlingspunkt der folks egne spørsmål og refleksjoner kan bli tatt opp med fagpersoner, forteller Ida Glemminge, naturveileder i Statens naturoppsyn (SNO).

Helgens ulvefokus blir presentert med flere vinklinger. Fredag vil lokale elever fra Ulsrud videregående skole på Bøler forteller som sine erfaringer med å ha ulven på timeplanen gjennom et helt skoleår; et år fylt av mange utfordringer, høy læringsintensitet og ny mestringsfølelse.

Ulveforsker Petter Wabakken fra SKANDULV og Høgskolen i Hedmark, og genetiker Øyvind Flagstad fra Rovdata, har økologi, slektskap, genetikk og avliving av myter på programmet, og setter Østmarkaulvene både i en Skandinavisk og historisk sammenheng i sine foredrag.

Opplevelser og tanker i natten

I tillegg til informasjonsformidling, vil det bli muligheter til å delta på flere aktiviteter. Etter fredagens høy-aktuelle foredrag inviterer naturveilederne Ida Glemminge og Live Danielsen de som ønsker det med ut i SNO-lavvoen.

-Her er det rom for prat om opplevelser og tanker rundt ulvens nærvær. Etter hvert når mørket senker seg, begir vi oss ut i marka på en felles kveldsvandring. Voksne som ønsker å synke dypere inn i Østmarkas naturopplevelser, kan bli med på overnatting under åpen himmel. Føler du deg usikker i møtet med skogen alene eller i mørket, og ønsker å gjøre noe med saken, kan du utfordre deg selv sammen med oss, oppfordrer Ida Glemminge.

Fredag kveld forteller Live Danielsen om veien fra utrygghet til utallige opplevelsesrike overnattinger under åpen himmel, og håper å inspirere de som nøler med å komme seg ut.  

-De aller fleste har tatt godt i mot ulven i Østmarka. Noen synes det bare er spennende, mens andre kanskje er litt engstelige. Tidligere var jeg selv nervøs for å ferdes i skogen, sier Live Danielsen. 

Ulveleker, ulvestreker

Aktuell informasjon og spennende aktiviteter om ulv står også i fokus ute i lavvoen lørdag. Fra kl. 12-15 er fagpersoner fra SNO tilgjengelig for å svare på spørsmål og ta en prat om ulven og ferdsel i ulveskogen.

Denne dagen kommer også markabruker og hobbyfotograf Ivar Knai, for å fortelle om og vise bilder fra et marsmøte med Østmarkaulvene, der han på en tur i skogen plutselig fikk to elg-jagende ulver på helt nært hold, og også fanget opplevelsen med kameraet.

Kl. 12 er det klart for naturveiledning for barna ute. Gjennom lek og undring ønsker naturveilederne å stimulere til læring om ulven og dens rolle i naturen. Barna får mulighet til å kjenne på ekte skinn, se sporavtrykk og studere skaller fra disse sjeldne dyrene og deres byttedyr. Sammen finner vi på noen ulvesprell, og har flere artige ulveleker der både barn og foreldre kan delta.

Være med?

Ønsker du å delta? Se programmet for mer informasjon om tid og sted. Husk uteklær og godt fottøy til kveldsvandring, overnatting og lørdagens aktiviteter. Det er begrenset med plass til overnattingsturen, for mer informasjon og påmelding til denne, kontakt Live Danielsen live.danielsen@miljodir.no tlf. 976 31 030.

For generell info om arrangementet, kontakt Ida Glemminge, ida.glemminge@miljodir.no tlf. 996 26 836.